Västra Götaland

Lägre arbetslöshet än förra året

21 000 personer, eller 2,1 procent av befolkningen i Västra Götaland var arbetslösa under april månad i år. Och det är mindre än för ett år sen, då var 2,7 procent arbetslösa. Men det är en dämpad efterfrågan på arbetskraft från arbetsgivarna, tydligast är det inom försäljnings- och serviceyrken