Trafik

Ny motorväg mellan Rabbalshede och Strömstad

Hösten 2010 ska en ny motorvägssträcka vara klar i Bohuslän.

Peab har fått i uppdrag att bygga en ny etapp motorväg på E6 mellan Rabbalshede och Strömstad i Bohuslän. Beställare är Vägverket och ordern är värd 215 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

I projektet ingår 4,5 kilometer tvåfilig motorväg, sex broar, grundförstärkning och lokala vägar. Jobbet ska vara klart hösten 2010.