Vänersborg

Vänersborg investerar och lånar

Vänersborgs kommun satsar nästan 800 miljoner på olika investeringar från 2009 och två år framåt. Samtidigt ökar låneskulden från noll till 660 miljoner.

I dag presenterade Vänersborgs kommun sin ekonomiska treårsplan.

Bland annat satsas 300 miljoner på upprustning av äldreboenden och 50 nya platser samt nio miljoner på särskilt boende för funktionshindrade.

Skolorna inne i stan får 110 miljoner kronor och landsbygdsskolorna sju miljoner.

Dessutom ska Birger Sjöberggymnasiet byggas om för sammanlagt 18 miljoner kronor.

För Arena Vänersborg avsätts 140 miljoner på tre år.

Till följd av de stora investeringarna kommer kommunens låneskuld att vara uppe i 660 miljoner slutet av 2011.