Vänersborg

Ferrokalken ska forslas bort

Analyserna av marken där Arena Vänersborg ska byggas visar att det giftiga ämnet sexvärt krom är låga. Men kostnaden för att forsla bort ferrokalken kostar kommunen en halv miljon kronor.

I dag meddelade Vänersborgs kommun att halterna av det giftiga ämnen sexvärt krom ligger under gränsvärdet.

Men kostnaden för att forsla 1 000 ton ferrokalk, som är ett slaggmaterial, kommer att gå på en halv miljon kronor.

Men eftersom halterna av det sexvärda kromet visade sig vara så låga kan massorna av ferrokalk transporteras till deponi i Heljestorp. Kommunen slipper forsla materialet till Sakab i Närke.