Åmål

Barnskötare kämpar för att behålla jobben

Åmåls kommun räknar med att säga upp en fjärdedel av dem som arbetar med barnomsorg för att kunna spara 3,4 miljoner kronor. Det är 24 barnskötare och dagbarnvårdare som är varslade om uppsägning.

Anledningen är, enligt kommunen, att barnantalet minskar.

Barnskötarnas fack, Kommunal, protesterar och påpekar att barnomsorgens kvalitet påverkas när personal sägs upp.

Barnskötarna tänker strida för sina jobb. Dessutom pågår det en namninsamling till förmån för barnskötarna , som föräldrar startat.