Västra Götaland

Västra Götaland vill bli permanent

Västra Götalandsregionen vill bli en permanent region. I dag lämnade regionen in en begäran till kommunminister Mats Odell.

Västra Götalandsregionen och Region Skåne har funnit på försök i över tio års tid och försöksverksamheten upphör vid årsskiftet 2010/2011.

De regionala självstyreorganen har ett brett uppdrag. Regionen ansvarar bland annat för kollektivtrafik, bredband, näringsliv och miljö.