Uddevalla

Nedskärningar i hemvärnet

Hemvärnets utbildningsgrupp i Skredsvik ska läggas ner.

Hemvärnets utbildningsgrupp i Skredsvik i Uddevalla hör till de nio hemvärnsförband som försvarsledningen nu pekar ut för att läggas ner i bantningen av försvaret.

Klockan två på torsdagen inledde överbefälhavaren Håkan Syrén en presskonferens, där nedläggningsplanerna bekräftades.

Hemvärnet har i dag 22 utbildningsgrupper över hela landet. Redan i april pekades Skredsvik ut som en av de nedläggningshotade hemvärnsavdelningarna.

Chef för hemvärnets Skredsviksavdelning är överstelöjtnant Niklas Hermansson, han är också lantbrukare i Forshälla.

I april sa Hermansson angående nedläggningshotet att han inte tyckte om det, men att mycket skulle kunna hända fram till det färdiga beslutet i september. Hermansson sa då också att hotet om nedläggning skapat oro både hos försvarsanställda i Skredsvik och frivilliga hemvärnssoldater.