Fortsatt avgift för gymnasiets skolmat i Tanum

Gymnasieeleverna från Tanums kommun kommer att få fortsätta att betala för skolmaten, 10 kronor per måltid.
I augusti förra året gav barn- och utbildningsnämnden sin egen förvaltning uppdraget att utreda möjligheten att återinföra den fria skollunchen, som avskaffades för fem år sedan. Utredningen visar att 95 procent av kommunens gymnasieelever fortsatt att äta skollunch trots avgiften. I nästa vecka skall politikerna i barn- och utbildningsnämnden ta ställning och allt tyder på att avgifterna blir kvar. Ett enigt arbetsutskott har redan sagt ja.