Miljö

Biogas Brålanda får 15 miljoner

Hushållningssällskapet och Innovatum som står bakom Biogas Brålanda har fått 15 miljoner kronor i bidrag från staten. Det är så kallade klimp-pengar som går till projekt som bidrar till en bättre miljö.

Pengarna gör det möjligt att genomföra den planerade pilotsatsningen där gödsel från 18 gårdar som ligger mellan Vänersborg och Mellerud ska ombildas till fordonsbränsle.

Biogasen i gödslet ska transporteras i ledningar under jord till ett reningsverk, därefter vidare ut till tankstationer.

Biogas Brålanda har redan fått förfrågningar från andra regioner både i Sverige och utomlands om konceptet.