Facket kräver rätt till heltidsjobb

Alla ska ha rätt till heltidsarbete. Det kräver Handelsanställdas Förbund i Trollhättan.

Heltidsarbete är en jämställdhetsfråga, menar Handels för det är i kvinnodominerade yrken och branscher som deltiderna är vanliga.

– Tittar man på industrin är det nästan bara heltider och i butikerna har vi mycket deltider, säger Jane Larsson, ordförande i Handels avdelning 10.

– I elektronikbranchen brukar det vara heltid och där jobbar mest killar, säger Marie-Louise Ekberg, vice ordförande i avdelningen, som arbetar på Coop Forum i Uddevalla och som fick vänta 20 år på att få heltid.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, menar Handels-tian.

LO:s styrelse skriver i sitt svar att frågan bör tas upp i nästa avtalsrörelse. Om det inte blir någon framgång där måste det till lagstiftning.