Vänersborg

Bidrag till en skapande skola

Kulturrådet har beviljat Vänersborg kommun 300 000 kronor i bidrag.

Pengarna ska användas inom området skapande skola. Även Munkedal fick 100 000 kronor från Kulturrådet.