Dalsland

Fågelperspektiv på berggrunden

Under maj och juni kommer Sveriges geologiska undersökning, SGU, att tillsammans med Wermlandsflyg AB göra lågflygningar väster om Vänern.

Området begränsas av Bengtsfors i norr, Mellerud i söder och sträcker sig till strax väster om Ed. Syftet är att genom mätningar från luften se vad som finns under markytan.

Kartläggningen handlar främst om att få en uppfattning om berggrunden, där den är täckt av jord eller vatten. Mätningarna görs på en höjd av 60 meter över marken.