Trots protester i Tanum läggs Gläntan ner

Bullarebornas protester hjälpte inte: Äldreboendet Gläntan i Östad läggs ned.
Gläntan har 7 platser för äldre dementa, och de platserna förs över till Östanvind ett par hundra meter därifrån. Omsorgsnämndens ordförande, centerpartisten, Bertil Gedda meddelade personligen beslutet på plats på Östanvind i Östad efter nämndens sammanträde. Två av ledamöterna i omsorgsnämnden reserverade sig.