Löjtnant vägrar flytta mera

Militärfamiljer drabbas hårt av alla nedskärningar inom försvaret.

I slutet av veckan kom ÖB:s besked att hemvärnets utbildningsgrupp i Skredsvik i Uddevalla ska läggas ner. Där arbetar löjtnant Thomas Knutsson. Det blir hans fjärde nedläggning av militärförband vilket lett till att Knutsson fått flytta runt i landet, men nu har han fått nog.

– Nu flyttar vi inte längre. Man måste ta hänsyn till fru och barn, säger löjtnant Knutsson till Sveriges Radio Väst. Men jag vill arbeta kvar inom försvaret.