Socialsekreterare i Lilla Edet protesterar

Socialsekreterarna i Lilla Edet har tröttnat på underbemanningen. "Vår psykosociala arbetsmiljö blir i längden ohållbar" heter det i ett brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen.
"Risken finns att vi arbetar ut oss eller så tvingas vi säga upp oss", skriver socialsekreterarna. Det finns 13 socialsekreterartjänster i Lilla Edet, men nästan fyra och en halv av dem är vakanta. Kommunens försök att rekrytera ny personal har misslyckats. -Vi kanske måste se på möjligheten att rekrytera andra grupper än socionomer, säger Pia Hagström, en av socialsekreterarna. I sitt brev skriver de elva socialsekreterarna att de ofta pressas till det yttersta och ändå tvingas dra ner på kvalitén.