Västsverige

Många vargar kan leda till licensjakt

Målet har överskridits och nu står myndigheterna inför ett val: Att tillåta fler vargar eller att tillåta jakt.

För sju år sedan beslutade riksdagen om ett etappmål för den svenska vargstammen på max 200 vargar i landet.

Många besiktningsmän i Viltskadecenter runtom i landet menar att det målet nu är nått. Därför vill länsstyrelsens besiktningsman i Västra Götaland, Tommy Berglund, ha en utvärdering. Han vill veta om 200 vargar är en lagom nivå eller om det finns utrymme för fler.

Eftersom kvoten för Västsverige är fylld med råge menar Tommy Berglund att det kan bli aktuellt med licensjakt på varg för att begränsa stammen.