Kommunhus brister i tillgänglighet

Många kommunhus runt om i landet har brister när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade. Det visar en undersökning som Sveriges Radios reporternätverk har gjort i 32 kommuner.

Majoriteten av de undersökta kommunhusen hade bristfälliga handikapparkeringsplatser, toaletter omöjliga att använda för en person i rullstol samt dörrar och hissar som var stora hinder för de fuktionshindrade.

Alla undersökta kommunhus uppvisade tillgänglighetsbrister i någon form.

De vanligaste briserna var för små parkeringar och trånga toaletter.

På flera handikapptoaletter saknades också larm (3 stycken) eller så var larmet ur funktion (4 stycken).

Omkring hälften av receptionsdiskarna i kommunhusen var heller inte anpassade till besökare som kommer i rullstol (15 stycken).

Riksdagen har bestämt att år 2010 måste alla offentliga miljöer vara tillgängliga för alla och där ingår också våra kommunhus.