HTU kan bli en het fråga

- Beslutet att högskolan HTU skall koncentreras till en ort riskerar att skapa spänningar mellan kommunerna, det säger centerpartisten Elving Andersson, regionsekreterare och kommunpolitiker från Uddevalla.
Andersson befarar också att kontakterna mellan högskolan och företagen kommer att försvåras. - Näringslivets företrädare har i sina remissvar förordat att högskolan skall finnas kvar på tre orter och jag tror att det är lättare att klara HTU:s visioner med en nätverkshögskola, säger Elving Andersson. Det var under fredagen som HTU:s styrelse lämnade beskedet att HTU i framtiden ska ligga endast på en ort, istället för på tre (Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla) som idag.