Grova våldsbrott minskar i Västra Götaland

De grova våldsbrotten minskade kraftigt i Västra Götaland i fjol jämfört med 2001.Det visar polismyndighetens statistik över anmälda brott.
Mord, dråp och dödsmisshandel gick ner med 27 procent, jämfört med året innan. Grov misshandel utan dödlig utgång minskade ännu mer, 35 procent. Däremot våldtäkter ökade med åtta procent och butiksrån gick upp med 18 procent. Anmälda fall av smuggling av narkotika minskade drastiskt. Nästan sex gånger färre fall. Men den siffran avspeglar förmodligen inte verkligheten, utan snarare en kraftig minskning av tullens övervakningsresurser.