Ingen färja mellan Lysekil och Langesund

Chanserna att det blir en färjelinje i sommar mellan Lysekil och norska Langesund är långtifrån fifty-fifty, som aktören Mads Baekklund i Fjord Steamers sade i Radio Väst i morse.
I Lysekil har man fortfarande täta kontakter med Baekkelund och hoppas på det bästa. Men i Langesund tror man överhuvud taget inte på Fjord Steamers som ett seriöst företag, säger hamnkapten Asbjörn Höie. Detta sedan bolaget inte kommit in med begärda uppgifter om tonnage och ekonomi. Uppgifterna begärde Langesunds hamnkapten in vid ett möte före jul, och sedan dess har han inte hört av Mads Baekkelund och Fjord Steamers.