Byggarbetslösheten består

Byggarbetslösheten kommer att bestå under det närmaste halvåret och väntas om ett år vara lika hög som idag. Den bedömningen gör Byggnads länsplanerare efter en nyligen genomförd enkät.
Det är stora regionala skillnader mellan länen. Arbetslösheten bland byggnadsarbetare i Västra Götaland väntas i augusti ligga på 8 procent, samma nivå som riksgenomsnittet.