Busschaufförer ska bli certifierade

Alla busschaufförer som kör för Västtrafik ska vara certifierade i framtiden.
För att få certifikatet ska förarna göra ett prov i tre delar med frågor om service och kundbemötande, detaljkunskaper om priser, linjer och biljettmaskiner. De ska också svara på frågor om kollektivtrafikens organisation. Certifieringen är till för att höja statusen på föraryrket och locka fler till yrket. Provet görs skriftligt eller muntligt. Den som inte klarar testerna första gången kan göra om dem. Kravet på certifierade förare kommer att skrivas in i avtalet mellan Västtrafik och bussföretagen.