Drogproblem kostar för kommunerna

När det förebyggande arbetet att hindra ungdomar från att hamna i drogmissbruk inte räcker till skapar det extra höga kostnader för kommunerna. Flera av våra kommuner tvingas anlita dyra behandlingshem åt barn och ungdomar med alkohol- och drogproblem. Det visar en kartläggning som Radio Väst gjort.
-Vi har haft jätteproblem med knark och vi har tvingats skicka ungdomar på behandlingshem. Att ha ungdomar på behandlingshem kostar bortåt en miljon per år. Så säger Rune Evensson, socialdemokrat och orförande i Sotenäs omsorgsnämnd vars budget förra året gick back med 11 miljoner. Något vi berättade för en knapp månad sen här i Radio väst. I år har man plockat hem alla som varit utplacerade och istället ökat på personalen på individ och familjeomsorgen. Man väljer istället att jobba med sk hemma-hos-terapeuter, dels i hopp om att det ska hjälpa dessa barn och ungdomar bättre men också naturligtvis för att få ordning på sin ekonomi. I sju av elva kommuner i vårt område tvingas man idag anlita olika behandlingshem för att det finns barn och ungdomar som har ett så utvecklat och problematiskt alkohol och eller drogmissbruk att en placering blir nödvändig. Det handlar alltså inte om barn som placeras p.g.a. att deras hemförhållanden är bristande eller för att deras föräldrar har ett missbruk, utan det är deras eget missbruk som kräver behandlinghem. Där dygnskostnaden ligger på tiotusentals kronor. Sen förra året har man i Trollhättan placerat nio ungdomar . I Vänerborg 6 och i Lilla Edet 3 . Det är några exempel på hur det ser ut i våra kommuner och årligen räknar man med att varje placering kostar en miljon kronor. Flera av de socialchefer som radio väst varit i kontakt med säger samma sak - Varje år får vi krav på oss från politikerna att det i princip inte får göras några placeringar eftersom det är för dyrt. Angelique Hvalgren