Grislast välte utanför Frändefors

Ett lastbilssläp med 90 grisar välte på Åbråliavägen mellan Frändefors och Rössebo norr om Vänersborg strax före klockan tio idag.
Den välta lastbilen orsakade totalstopp på vägen. Polisen ledde om trafiken. Omlastningen av grisarna drog ut på tiden på grund av att släpet vred sig. Veterinär var också på plats för att kolla grisarnas tillstånd.