Yrkesfiskarna ratar förslag om nya trålgränser

Yrkesfiskarna är skeptiska till ett förslag från Fiskeriverket om att flytta gränsen för trålfiske, längre ut i havet.
Förslaget som rör Skagerack och Östersjön skulle få fruktansvärda konsekvenser för fiskenäringen utan att rädda torsken menar yrkesfiskarna som tagit ställning till förslaget som varit ute på remiss. På västkusten skulle trålgränsen flyttas så långt ut i havet att det finns risk att västkustfiskare tar sig till Östersjön för att fiska. Naturvårdsverket tycker däremot att det vore bra om trålgränsen flyttas eftersom trålfisket rensar havet - de vill att även Kattegatt ska inbegripas. Tidigast vid årsskiftet kan förslaget om ändrade trålgränser träda i kraft.