Glesbygdsverket läggs ner

Det är inte bara själva glesbygden som håller på att avfolkas: nu ska också glesbygdsverket läggas ner.
Förslaget kommer från en statlig utredning, som tycker att glesbygdsverket, som sorterar under näringsdepartementet, har sysslat med fel saker. Istället vill utredaren flytta verksamheten till jordbruksdepartementet och byta namn till Landsbygdsverket. Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochsson tycker att det är ett bra förlsag.