Triangeldrama om högskolan

"Vi är beredda att ta emot hela högskolan". Det är budskapet från alla de tre nuvarande högskoleorterna efter beslutet att HTU skall bli Högskolan Väst och samlas till en ort.
I går sa trollhättepolitikern Peter Hemlin att Trollhättan har färdiga skisser för att ta emot hela högskolan. Och samma budskap har de andra kommunerna: -Det bolag som hyr ut lokaler till högskolan har på rent affärsmässiga grunder och utan kommunens inblandning tagit fram ett förslag till en helhetslösning, säger Lars-Göran Ljunggren, socialdemokratiskt kommunalråd i Vänersborg. Och det arbetet startade dom redan förra våren när utredningen om högskolan inleddes. P-O Hermansson, kommunchef i Uddevalla, säger att också hans kommun har beredskap; -Det finns dels möjligheter att flytta in mer verksamhet i högskolans befintliga lokaler, dels möjligheter att bygga till på samma tomt. Alla tre kommunerna tror sig också kunna lösa bostadsfrågan utan större problem.