Vågbrytare mot master

Närverket Vågbrytare i Väst har bildats för att sprida information om hälsovådlig elektromagnetisk strålning. Radio Väst har tidigare berättat om fotbollsklubben Herrestads AIF som tackat ja till en 3G-mast mot15.000 kronor om året i mark-arrende. Men det är något som Eva Säter i Hunnebostrand och verksam i Vågbrytare i Väst är mycket tveksam till.
Gränsvärdena från SSI, Statens Strålskyddsinstitut lugnar inte Eva Säter och Vågbrytare i Väst. Själv skulle hon inte låta barnen spela fotboll på en plan alldeles intill en 3G-mast. Värdena är satta med tanke uppvärmningseffekten. Annan påverkan, som är svårare att mäta, ger sig SSI inte in på. Det som oroar Vågbrytare i Väst är summan av all elektromagnetisk påverkan vi är utsatta för, i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. Därför vill man, att åtminstone våra hem och vår fritidsmmiljö ska vara något av en fredad zon, där vi kan ta igen oss från all elektromagnetisk stress. Fast helst av allt skulle man vilja avskaffa mobiltelefonerna helt.