Mest medicin till norra Bohuslän

Skattebetalarnas utgifter för mediciner fortsätter att skena och det är invånarna i norra Bohuslän som förbrukar mest läkemedel per person. Nu kräver Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland en plan för att minska kostnaderna.
Nordbohuslänningarna tycks vara sjukast i regionen: hela 2 352 kronor per invånare kostade de receptbelagda medicinerna i norra Bohuslän under förra året. Det framgår av Västra Götalandsregionens årsredovisning. Utgifterna för medicin fortsätter att öka, mer och mer för varje år, och Västra Götalandsregionen gör av med mer pengar än riksgenomsnittet på receptbelagda läkemdel. Om man jämför de olika delarna av regionen så kostar alltså medicinerna mest i norra Bohuslän. Där har också kostnaden ökat mest, medan Mellersta Bohuslän är den del av regionen där kostnaden ökat minst. Minst läkemedel förbrukar invånarna i mellersta Älvsborg Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är bekymrad över den ekonomiska utvecklingen och har gett order om en plan för att få ekonomin i balans. Den handlar bland annat om vad man kan göra för att minska de skenande kostnaderna för receptbelagda läkemedel.