Inget beslut om stenkross i Blåbärsdalen

Det blir troligen inget beslut om det ska få bli någon kross för sprängsten intill de boende på Blåbärsdalen i Trollhättan i miljönämnden i nästa vecka. Det säger nämndens socialdemokratiske ordförande Ann-Christine Tornebjer-Torslid till Radio Väst.
De boende i Blåbärsdalen har protesterat mot Banverkets planer på att lossa och krossa sprängsten i bergtäckten alldeles intill deras hus. Det blir både buller och en farlig lekplats anser de boende i Blåbärsdalen. Ann-Christine Tornebjer-Torslid säger att miljönämden har krävt att banverket ska se till att bullret minskas, men hittills har Banverket inte gett något besked om hur de ska minska bullret, där för kan nämnden inte ta något beslut i nästa vecka. Ann Christine Tornebjer-Torslid säger också att lyckas Banverket inte få ner bullret på en acceptabel nivå då kan nämnden förbjuda stenkrossen.