NÄL åtgärdar ambulansproblemet

Var tredje ambulanstransport är onödig, har vi berättat tidigare idag, men ambulanssjukvården vid NÄL har redan gjort något åt problemet.
Den här veckan har NÄL infört två så kallade sjuktransportbilar för de patienter som är lätt skadade. Poängen med sjuktransportbilarna är att de bara har en ur personalen med så att man sparar folk. Siffrorna som visar att var tredje ambulanspatient egentligen kunde ha åkt taxi till sjukhuset presenteras idag på en konferens i Borås.