Framtidstro bland landets bönder

Svenska bönder tror på framtiden. rekordmånga bönder köpte maskiner och mer än var femte investerade i byggnader. det visar årets lantbruksbarometer.
Lantbruksbarometern genomförs årligen av SIFO på uppdrag av LRF och Föreningssparbanken. 920 lantbrukare med mer än 20 hektar åker har tillfrågats. Av de svar som kommit in framgår att 22% investerat i nya byggnader och 30% köpte nya maskiner under förra året. Hela 95% av lantbrukarna trivs med sina jobb. Det hot som får många lantbrukare att tveka på att satsa i framtiden är osäkerheten kring EU-bidragen. Enligt ett nytt förslag skulle investeringsbidragen försämras avsevärt genom att de i fortsättningen bara ska täcka en tredjedel av investeringskostnaden. Dessutom ska bidraget beräknas på en historisk kvot vilket slår hårt mot de bönder som vill satsa och bygga ut.