Länstyrelsen kritiserar Melleruds kommun

Melleruds kommun har bristande kunskaper om hur man hanterar planfrågor och har fattat felaktiga och obehöriga beslut, konstaterar Länsstyrelsen i ett nytt ställningstagande om Sunnanå hamn. Läs hela pressmeddelandet nedan.

Melleruds kommun har bristande kunskaper om hur man hanterar planfrågor och har fattat felaktiga och obehöriga beslut, konstaterar Länsstyrelsen i ett nytt ställningstagande om Sunnanå hamn.

- Samtidigt är vi positiva till att Melleruds kommun är beredd att genomföra förändringar i Sunnanå hamn, säger länsöverdirektör Göran Bengtsson. Med en ny detaljplan kan hamnen bli mer tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Länsstyrelsen tar i sitt övervägande hänsyn till enskilda ägares ekonomi.

En ny detaljplan, kopplad till Länsstyrelsens tidigare yttrande, måste resultera i följande förändringar:

- De 48 byggnader på flytande pontoner som är uppförda i själva hamnbassängen, finns inte redovisade i antagna planer och strider således på en rad punkter mot gällande rätt och planbestämmelser.

- Länsstyrelsen har noterat att Melleruds kommun har aviserat att inleda ett planarbete, som skulle möjliggöra att dessa helt eller delvis flyttas till en grävd och nyanlagd bassäng i ett område strax norr om den befintliga hamnen och att boende tillåts. Utan att binda sig till denna lösning innan planarbetet genomförts, kan länsstyrelsen konstatera att en sådan åtgärd skulle kunna innebära en väsentlig förbättring. Länsstyrelsen är beredd att pröva en sådan lösning i en positiv anda.

- 79 byggnader längs bryggorna kan godkännas för boende om man skapar större avstånd mellan byggnaderna och vattnet, antigen genom att flytta byggnaderna eller genom att flytta promenadbryggorna

- Det rörliga friluftslivets tillgänglighet till hamnen säkerställs också genom fler parkeringsplatser, tydliga allmänna gångstråk, att byggnader inte får ”privata inslag” som inglasade altaner, markiser, paraboler m.m.

- Vi förutsätter också att man anlägger båtplatser där pontonerna finns idag, vilket gynnar fritidsfiske och båtliv, säger samhällsbyggnadsdirektör Dick Hedman.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att göra väl avvägda bedömningar med helhetsperspektiv i olika planfrågor. Med den situation som skapats i Sunnanå har Länsstyrelsen haft anledning att åter pröva vilka värden som finns i området.

- Det är rimligt att låta sjöbodar flytta upp på land och bli fritidshus eftersom det inte finns extremt stora vattenvärden, naturvärden eller kulturvärden att ta hänsyn till i området, säger Dick Hedman. På så sätt tar vi till vara enskilda sjöbodsägares intressen, men säkrar samtidigt en större tillgänglighet till hamnen för det rörliga friluftslivet.

Länsstyrelsen kommer att avvakta med förelägganden om rättelser enligt miljöbalken (MB). Åklagarmyndigheten utreder fortsatt Länsstyrelsens åtalsanmälan om brott mot miljöbalken.

Dialogen med kommunen i en detaljplaneprocess ska leda till rättelser som säkerställer en hållbar och långsiktig helhetslösning i Sunnanå hamn. Allmänna intressen ska tillgodoses, skadan för bodägarna ska minimeras och, så långt det är möjligt, ska hänsyn tas till kommunens förutsättningar att genomföra rättelser av de omfattande överträdelser som har skett. Det innebär också att planprocessen måste ske i samverkan med bodägarna.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista