Turismboom i norra Bohuslän

Det går allt bättre för turismen i norra Bohuslän, under de senaste åren har tillströmningen av besökare ökat dramatiskt.
Turismomsättningen ökade med 90 procent i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Munkedal under 1998-2001. Vilket slår snittet i Västra Götalands län som var 13 procent. Gränshandeln tros vara en av de största orsakerna, troligtvis är ökningen ännu större eftersom turistnäringen är rätt försiktig när den räknar. Om man tittar på kategorin "kommersiella gästnätter" så står Sotenäs kommun i en klass för sig: Förra året ökade antalet gästnätter med 42 procent. Vilket kan jämföras med ökningen i hela norra Bohuslän - plus 9 procent.