Kommunal vill ha besked av kommunerna

Kommunal i samverkan Väst vill ta fram en gemensam handlingsplan för i första hand långtidssjukskrivna i Västra Götalands 49 kommuner Ett brev har skickats till alla kommunerna med önskan om svar på frågorna: Hur många sjukskrivna de hade 2001 och 2002 och vilka åtgärder man vidtagit. Svaren vill man ha senast den andra maj för att kunna få fram handlingsplanen till den första oktober i år