Veterinärer vill ha register över djurförbud

Veterinärerna i Sverige vill ha ett register över alla som förbjudits att ha djur på grund av vanvård. Ett sådant register skulle kunna hindra nya fall av vanvård, tror veterinärerna. Människor som förbjudits att ha djur flyttar ofta på sig enligt veterinärerna, och i ett nytt län har de möjlighet att börja med djur igen, trots förbudet. Det skriver Sydsvenska Dagbladet. Enligt Claes Lundgren, länsveterinär i Västra Götaland, krävs det tillstånd från Datainspektionen att upprätta ett register av den här typen.