Lanthandlare slås ut?

Det ska ske en rejäl ansiktslyftning av cirka 300 landsbygdsbutiker som tillhör ICA. Det kan innebära att några lanthandlare kommer att lägga ner verksamheten på grund av av ökade omkostnader. ICA ska gradera upp sina butiker med datoriserade kassor och ett definierat basutbud av varor och detta ska vara klart i slutet av 2004. I Västra Götaland finns det 125 lanthandlar men alla tillhör inte ICA-kedjan.