Överskott i Lilla Edets budget

För första gången sedan 1993 visar Lilla Edets kommun ett överskott. Det blev plus 9 miljoner kronor förra året, jämfört med ett underskott på 10,7 miljoner året innan.
För första gången sedan 1993 visar Lilla Edets kommun ett överskott i budgeten. Det blev plus 9 miljoner kronor förra året, jämfört med ett underskott på 10,7 miljoner år 2001. En anledning till överskotet är den skattehöjning som gjordes vid årsskiftet, men kommunen hade trots det budgeterat ett nollresultat. Förra årets goda resultat gör att det nu inte ser ut att behövas några sparbeting i Lilla Edets kommun.