Miljöaktivister fällda

Det blev fällande domar för de 16 norska miljöaktivister som i augusti i fjol tog upp och dödade ett hundra kilo avelslax från den omstridda fiskodlingen i södra Bullaresjön.
Aktionen gjordes av rädsla för att en smittsam laxparasit skulle spridas till norsk vildlax. Strömstads tingsrätt dömer aktivisterna till 60 dagsböter vardera och att gemensamt betala 37 000 kronor i skadestånd till fiskodlaren Rustan Lindkvist.