Åmål har högsta arbetslösheten

Åmål har fortfarande den högsta arbetslösheten i hela länet. Det visar den senaste månadsrapporten från länsarbetsnämnden i Västra Götaland.
Med 6,7 procent behåller Åmål positionen som den kommun av samtliga 49 kommuner i länet som har högst öppen arbetslöshet. 6,7 procent är detsamma som 400 personer, och lägger man till de personer som finns i olika arbetsmarknadsprogram så har Åmål en total arbetslöshet på nästan tio procent. Etableringen av företaget ACN märks knappt i statistiken. Ett 40-tal nya jobb räcker inte långt när Åmål sammanlagt har nästan 650 arbetslösa; och av dem som fått jobb på ACN bor många i andra kommuner. En anledning till den höga arbetslösheten i Åmål är att jämförelsevis få pendlar till andra kommuner - eller flyttar dit jobben finns. Utflyttningen har varit större från Bengtsfors, men där den öppna arbetslösheten, sex procent, ändå den näst högsta i länet. Nästan 500 Bengtsforsbor är utan jobb. I både Åmål och Bengtsfors är arbetslösheten högre i år än vid den här tiden förra året. I Dals Ed har det ljusnat något under det senaste året, men inte mycket. Med 5 procents öppen arbetslöshet ligger Dals-Ed fortfarande en bra bit över både läns- och riksgenomsnittet.