Domkapitlet diskuterar kritiserad kyrkoherde

På torsdag tar Domkapitlet i Göteborgs stift ta upp frågan om Kyrkoherden i uddevalla som uttryckte sig stötande om homosexella inför sina konfirmander.
Kyrkoherde Kurt Olsson i Uddevalla sa i sin konformandundervisning att homosexuella inte kan jämföras med kärleken mellan en man och en kvinna. I Radio Väst berättade konfirmander att han frågat dem: "Skulle du själv vilja ha en banan upp i analen?" Kurt Olsson stod fast vid det han sagt och menade att homosexualitet är nåt vi ärver. Biskop Lars Eckerdal blev bestört. I ett pressmeddelande tog han avstånd från sättet att hantera det hela. Nu på torsdag kommer domkapitlet att sammanträda. Punkt 12 på ärendelistan är frågan om Kurt Olssons konfirmnandundervisning. Domkapitlet ska ta ställning till hur och om de ska agera på något vis.