Färre elever i klasserna i Lilla Edet

Skolledningen i Lilla Edet vill minska antalet elever i klasserna med nästa en tredjedel. Det genom att utnyttja den befintliga personale bättre, för satsningen på skolan ska inte kosta något extra.
Enligt förslaget från utbildningsnämnden ska klasserna minskas till mellan 17 och 23 elever, genom att man utnyttjar ALL personal i skolan som en pedagogisk resurs. Idag finns det klasser på 32 elever i Lilla Edet. De här förändringarna inom skolan i Lilla Edet skulle kunna genomföras inom budgetramarna, för ytterligare lokaler behövs inte, enligt förslaget. Dessutopm föreslås att Strömsskolan blir högstadium inom de närmaste åren. Skolorna i Hjärtum och Västerlanda utökas med årskurs fyra till att börja med och sedan också årskurs fem. Imorgon kväll deltar utbildningsnämndens moderata ordförande Camilla Waltersson-Grönvall i ett informationsmöte, som föräldraföreningen på Strömsskolan inbjudit till. Utbildningsnämnden förslag ska nu diskuteras bland de berörda och i slutet på april väntas beslut tas.