Nytt försök med friskolegymnasium i Dalsland

Nästa år görs ett nytt försök att starta ett friskolegymnasium i Bäckfors i Dalsland.
Planerna var först att komma igång i höstas men de gick inte att genomföra eftersom för få elever sökte till friskolan som ska ligga i Bäckefors . Skolan behöver ett 40-tal elever till de fyra programmen; fordon,naturvetenskap, omvårdnad och teknik för att komma igång. Skolverket har nu återkallat rätten till bidrag vilket gör att friskolegymnasiet i Bäckefors åter får ansöka om bidrag inför läsåret som börjar 2004.