Slarv med kylningen av mat på storkök

Många storkök i länet slarvar när dom ska kyla ner sin färdiglagade mat.
En kontroll av 268 storkök i länet visade att köken ofta saknade bra nedkylningsskåp och att många struntade i de kontrollmätningar som krävs. Mat som inte kyls ner tillräckligt fort är en av de vanligaste orsakarna till matförgiftning och därför är det viktigt att rutinerna för nedkylning finns och fungerar. Det är nu upp till varje kommun att gå vidare i frågan.