Miljonsvinn av kläder i sjukvården

Det försvinner tvätt för 8 miljoner kronor om året i Västra Götalandsregionen. Det visar en inventering som Tvätteriet i Alingsås har gjort.
Mest svinn är det från BB och förlossningsvården och orsaken är troligen att patienetrna glömmer att lämna tillbaka kläder och textilier. På fem år har svinnet på tvätt i Västra Götalandsregionen kostat 50 miljoner kronor. Tvätteriet vill nu öka informationen och införa nya rutiner. Man föreslår också chips i alla personalkläder och att höja priset på de textilier som har högst svinn.