Skärpta regler för hyrläkare

Västra Götalands-regionens kostnader för inhyrda läkare ökade förra året med drygt 150 procent -och nu skall reglerna skärpas för att stoppa den galopperande utvecklingen.
I mars 2001 beslutade regionen att kostnaderna för hyrläkare skulle minska under resten av året. Men det blev inget trendbrott då. Det blev det än mindre under förra året. Då ökade regionens kostnad för inhyrda läkare från 145 miljoner till 376 miljoner kronor. En ökning med 150 procent Inom primärvården hejdades utvecklingen, men inom sjukhusen skenade kostnaderna. -Man har valt att inte ta de kortsiktiga driftmässiga konsekvenserna. Det vill säga att inte minskat sin produktion, säger Gunnar Snögren, somn är controller på personalstrategiska avdelningen. Men nu sätter personaavdelningen klackarna i marken. På tisdag får politikerna i regionstyrelsen ta ställning till ett förslag om skärpta regler. Hyrläkare skall bara få anlitas när alla andra alternativ är urtredda. Bemanningsföretag som regionen inte har avtal med får inte anlitas. Och om regionens egna anställda skall extraknäcka som hyrläkare måste dom ha ett godkännande av regionen. Att slippa att göra inskränkningar i vården skall inte längra duga som skäl för att ta in hyrläkare. -Vi har den här prövningen att den medicinska säkerheten inte får hotas, så det här kommer att ske i den takt det är möjligt säger Gunnar Snögren.l Förslaget innebär också att genom olika förmåner locka de egna läkarna att arbeta övertid. Regionens förra mål sprack. Nu sätter man upp ett nytt: Vid årsskiftet 2004/2005 skall kostnaderna ha minskat väsentligt. Men det handlar inte om något totalt stopp: - Det kan mycket väl vara så att bemanningsföretag och hyrläkare har sitt berättigande, men vår bedömningen är att det har det inte i den omfattningen vi har idag, säger Gunnar Snögren Bosse Adriansson