Trollhättan

Beslut väntas om Ungdomens Hus

I kväll är det sista kommunfullmäktige i Trollhättan före semesteruppehållet. Och en viktig fråga som ska få sitt slutgiltiga beslut är det omstridda byggandet av ett Ungdomens Hus.

Den socialdemokratiska majoriteten har bestämt sig för att placera etthundramiljonersbygget på det gamla Nohabområdet - långt ifrån centrum.

Den borgerliga oppositionen i Trollhättan vill hellre ha Ungdomens Hus mitt i centrum, gärna i gamla Folkets Hus på Kungsgatan. Tidningen TT/ELA har på ledarplats stött en placering i centrum.