Vänersborg

Vänersborg kapade köerna till kontaktfamiljer

I höstas hade Vänersborgs kommun bland de längsta köerna i länet när det gäller kontaktfamiljer. En specialsatsning blev vändningen -och nu är kön borta. Men gamla försyndelser kan hamna i domstol.

I slutet av förra året hade Vänersborg ett tiotal beslut om kontaktfamiler och kontaktpersoner som inte verkställts inom tre månader och när tre månader har gått måste kommunen rapportera till länsstyrelsen. Mio Saba arbetar på socialförvaltningen:

- Det kan ju hända en del med de här familjerna under tiden. Ibland ändras biståndet och det kan bli aktuellt med andra insatser. Men det är också en organisatorsik fråga. Vi har inte haft någon som specifikt har arbetat med den här frågan, säger Mio saba på socialförvaltningen.

Men sedan i november har Pia Granlund haft i specialuppdrag att rekrytera och arbeta med kontaktfamiljer. Det gav snabba resultat.

- Jag fick sätta igång och leta via nätet bland annat. Nu har vi betat av kön och det ser jättepositivt ut, säger Pia Granlund.

Alla beslut som inte verkställts inom tre månader skall rapporteras till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan efter att ha fått rapporterna gå till länsrätten och domstolen kan besluta om avgifter -i praktiken böter. Så även om Vänersborg betat av kön kan gamla försyndelser hamna i domstol.

- Vi håller på med bedömningar av de ärendena och det är inte otroligt att vi kommer att göra en ansökan hos länsrätten i något av ärendena, säger socialkonsulent Karin Gunnervik på länsstyrelsen.

Bosse Adriansson

bo.adriansson@sr.se