Hällebergsskolan i Ljungskile klarar Skolverkets granskning

Nu har Skolverkets rapport kommit om den kristna friskolan Hällebergsskolan i Ljungskile. Skolverkets rapport är positiv men en del saker behöver åtgärdas.

I höstas inspekterade Skolverket skolorna i Uddevalla kommun, och nu har rapporten om Hällbergsskolan i Ljungskile kommit.

Skolan är en kristen fristående grundskola med 81 elever. Huvudman för skolan är Hällebergsförsamlingen, och de flesta eleverna tillhör också församlingen som bygger på en väckelsekristen grund. Enligt Skolverkets inspektörer så har Hällebergsskolan bra kvalitet på undervisningen; eleverna uppfyller målen mycket bra och skolans styrning och ledning fungerar bra.

Men, det finns vissa brister som skolan måste åtgärda snarast. Det handlar tex. om att skolan inte följer upp elevernas kunskaper i förhållande till de nationella målen i samtliga ämnen i årskurs 5.

I rapporten kan man också läsa att då skolan har en kristen profil så är det viktigt att undervisningen är allsidig, saklig och har ett vetenskapligt perspektiv. Där uppfyller skolan kraven.

Enligt eleverna så förekommer det inget utbyte med elever från andra skolor i kommunen, och därför anser Skolverket att det är viktigt att eleverna möter andra kulturer för att öka förståelse för andra än den egna gruppen.