Färgelanda

Skolverket kritiserar Färgelanda

Färgelanda kommun får allvarlig kritik av Skolverket. Bland annat har dom synpunkter på hur skolorna arbetar för att förebygga kränkande behandling:

Skolverket upptäckte flera brister i sin inspektion. Kritiken handlar bland annat om att kommunen inte förebygger mobbning och kränkande behandling som den borde. Vid flera av kommunens skolor förekommer nämligen kränkningar av elever, i något fall har kommunen känt till kränkningarna utan att göra något åt dem.

På Individuella programmet är många elever missnöjde med  hur undervisningen bedrivs. En åsikt är att förväntningarna på eleverna är alldeles för låga och eleverna får inte det stöd de behöver.

Inspektionen visar också att verksamheten vid den obligatoriska särskolan i huvudsak är av god kvalitet men att organisationen behöver utvecklas.

Däremot är kvaliteten god inom vuxenutbildningen, förskolan och skolbarnsomsorgen i Färgelanda kommun.
/Cecilia Läckberg-Blom